ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียง[จาก en]แก้ไข

คำนามแก้ไข

nucleus (พหูพจน์ nuclei หรือ nucleuses)[จาก en]

  1. ใจกลาง
  2. ส่วนที่อยู่ตรงกลางของอะตอม (ทางฟิสิกส์)
  3. ส่วนที่อยู่ตรงกลางของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (ทางชีววิทยา)