ภาษาอิตาลี แก้ไข

คำคุณศัพท์ แก้ไข

normale แม่แบบ:ชาย และ แม่แบบ:หญิง

  1. ปกติ, ธรรมดา