ภาษาอิตาลีแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

normale แม่แบบ:ชาย และ แม่แบบ:หญิง

  1. ปกติ, ธรรมดา