ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nomon (โนโมน)

  1. เอกพจน์กรรมการกของ nomo (โนโม)