ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ning2 (จู้อิน ㄋㄧㄥˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ níng