ดูเพิ่ม: ning, nìng, และ nǐng

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

níng (ning2, จู้อิน ㄋㄧㄥˊ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪥰
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡫃𡫃
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡷪𡷪
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣍆𣍆
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰚔
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤕦𤕦
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤹧𤹧
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤻝𤻝
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥣗𥣗
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥧤𥧤
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦡼𦡼
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧃱𧃱
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧉞
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧕝𧕝
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧭈𲂇
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬬾
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬲲
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𮫂
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫛢𫛢
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫛢