ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nimittä

  1. abessive พหูพจน์ of nimi