ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nimissä

  1. inessive พหูพจน์ของ nimi