ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nimin

  1. กรณการก พหูพจน์ of nimi