ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nimillä

  1. adessive พหูพจน์ of nimi