ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nimien

  1. สัมพันธการก พหูพจน์ of nimi