ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nimiä

  1. partitive พหูพจน์ of nimi