ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nimet

  1. กรรตุการก พหูพจน์ of nimi