ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nimessä

  1. inessive เอกพจน์ of nimi