ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nimen

  1. สัมพันธการก เอกพจน์ of nimi