ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nimeltä

  1. อปาทานการก เอกพจน์ of nimi