ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nimellä

  1. adessive เอกพจน์ of nimi