ภาษามาเลเซีย แก้ไข

รากศัพท์ แก้ไข

สืบทอดจากภาษามาเลย์อิกดั้งเดิม *nasiˀ, จากภาษามาลาโย-พอลินีเชียนดั้งเดิม [ศัพท์?], จากภาษาออสโตรนีเซียนดั้งเดิม [ศัพท์?]

คำนาม แก้ไข

nasi (อักษรยาวี ناسي‎, พหูพจน์ nasi-nasi, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ nasiku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง nasimu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม nasinya)

  1. ข้าวสุก

ภาษาอินโดนีเซีย แก้ไข

รากศัพท์ แก้ไข

สืบทอดจากภาษามาเลเซีย nasi, จากภาษามาเลย์อิกดั้งเดิม *nasiˀ, จากภาษามาลาโย-พอลินีเชียนดั้งเดิม [ศัพท์?], จากภาษาออสโตรนีเซียนดั้งเดิม [ศัพท์?]

คำนาม แก้ไข

nasi (สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง nasiku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง nasimu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม nasinya)

  1. ข้าวสุก