ภาษามาเลย์แก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษามาเลย์อิกดั้งเดิม *nasiˀ, จากภาษามาลาโย-พอลินีเชียนดั้งเดิม [ศัพท์?], จากภาษาออสโตรนีเซียนดั้งเดิม [ศัพท์?]

คำนามแก้ไข

nasi (ยาวี ناسي‎, พหูพจน์ nasi-nasi, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ nasiku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ nasimu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม nasinya)

  1. ข้าวสุก

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษามาเลย์ nasi, จากภาษามาเลย์อิกดั้งเดิม *nasiˀ, จากภาษามาลาโย-พอลินีเชียนดั้งเดิม [ศัพท์?], จากภาษาออสโตรนีเซียนดั้งเดิม [ศัพท์?]

คำนามแก้ไข

nasi (พหูพจน์ nasi-nasi, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง nasiku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง nasimu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม nasinya)

  1. ข้าวสุก