ภาษามาเลย์แก้ไข

คำนามแก้ไข

nama (ยาวี نام‎, พหูพจน์ nama-nama, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ namaku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ namamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม namanya)

  1. ชื่อ
  2. (คำ) นาม

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

คำนามแก้ไข

nama (พหูพจน์ nama-nama, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง namaku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง namamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม namanya)

  1. ชื่อ
  2. (คำ) นาม