ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

muzikilon (มูซีคีโลน)

  1. เอกพจน์กรรมการกของ muzikilo (มูซีคีโล)