ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

mu2 (จู้อิน ㄇㄨˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ