ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mu2 (จู้อิน ㄇㄨˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ