ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(จู้อิน ㄇㄨˊ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢘃
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢜯
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤚅
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨡭
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨢢
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ

ภาษานุงแก้ไข

คำนามแก้ไข

 1. หมู