ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

minuton (มีนูโทน)

  1. เอกพจน์กรรมการกของ minuto (มีนูโท)