ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

minutojn (มีนูโทยน)

  1. พหูพจน์กรรมการกของ minuto (มีนูโท)