ภาษามาเลเซียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

mentega (ยาวี منتيݢ‎, พหูพจน์ mentega-mentega, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ mentegaku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ mentegamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม menteganya)

  1. เนย

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

คำนามแก้ไข

mentega (พหูพจน์ mentega-mentega, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง mentegaku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง mentegamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม menteganya)

  1. เนย