ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

Determinerแก้ไข

many

  1. มากมาย, หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ
  2. คนส่วนมาก
  3. คนหรือสิ่งของจำนวนมาก