ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mang4 (จู้อิน ㄇㄤˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ màng