ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

machine

  1. เครื่องจักร, เครื่องยนต์, กลไก
  2. คณะหรือกลุ่มที่ทำหน้าที่ควบคุมโดยตรง (โดยเฉพาะทางการเมือง), องค์กรที่เป็นกลไกสำคัญ
  3. ระบบการปฎิบัติงาน

คำพ้องความแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

machine

  1. กระทำด้วยเครื่อง, เตรียมด้วยเครื่อง
  2. ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร


คำกริยาในรูปต่าง ๆแก้ไข

กริยาช่องที่ 1 machine machined machined machining machines