ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lu3 (จู้อิน ㄌㄨˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ