ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lu2 (จู้อิน ㄌㄨˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ