ดูเพิ่ม: lü2

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

lu2 (จู้อิน ㄌㄨˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ