ดูเพิ่ม: lu2

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

2 (จู้อิน ㄌㄩˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ