ภาษาเช็ก แก้ไข

คำนาม แก้ไข

losa

  1. สัมพันธการก เอกพจน์ของ los (คำนาม 1)
  2. กรรมการก เอกพจน์ของ los (คำนาม 1)