ภาษาเช็กแก้ไข

คำนามแก้ไข

losa

  1. สัมพันธการก เอกพจน์ of los (คำนาม 1)
  2. กรรมการก เอกพจน์ of los (คำนาม 1)