ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ลีฟฺร

คำนามแก้ไข

livre แม่แบบ:ชาย

  1. หนังสือ