ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ลีฟ
  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/liːf/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำนามแก้ไข

leaf

  1. กลีบ, กลีบดอก, กลีบดอกไม้
  2. ใบไม้
  3. หน้าหนังสือ, หน้ากระดาษ

คำพ้องความแก้ไข

คำนามแก้ไข

leaf

  1. แตกใบอ่อน, ผลิใบอ่อน


คำกริยาในรูปต่าง ๆแก้ไข

กริยาช่องที่ 1 leaf leafed leafed leafing leafs