ภาษามาเลย์แก้ไข

คำนามแก้ไข

laut (ยาวี لاءوت‎, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ lautku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ lautmu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม lautnya)

  1. ทะเล

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

คำนามแก้ไข

laut (พหูพจน์ laut-laut, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง lautku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง lautmu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม lautnya)

  1. ทะเล