ภาษามาเลย์แก้ไข

คำนามแก้ไข

لاٴوت (สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ لاٴوتکو‎, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ لاٴوتمو‎, สัมพันธการกบุคคลที่สาม لاٴوتڽ‎)

  1. การสะกดเป็นอักษรยาวีของ laut