ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:'ลาร์-โก

คำคุณศัพท์แก้ไข

largo

  1. ยาว
    Mi pelo es largo.
    ผมฉันยาว


ภาษาอิตาลีแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

largo (เอกพจน์เพศหญิง larga, พหูพจน์เพศชาย larghi, พหูพจน์เพศหญิง larghe)

  1. กว้าง, กว้างขวาง
  2. หลวม, โคร่งคร่าง (ใช้กับเครื่องแต่งกาย)
  3. ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน