ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ˈlæm/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำนามแก้ไข

lamb (พหูพจน์ lambs) (แลม)

  1. ลูกแกะ
  2. เนื้อแกะ
  3. คนไร้เดียงสา
  4. หนูน้อย