ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

la3 (จู้อิน ㄌㄚˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ