ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lōu (lou1lou1, จู้อิน ㄌㄡ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ