ดูเพิ่ม: Lou, lou, lòu, lóu, และ lǒu

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

lōu (lou1, จู้อิน ㄌㄡ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ