ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lōu (จู้อิน ㄌㄡ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ