ดูเพิ่ม: Li, li, , , และ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

(li1, จู้อิน ㄌㄧ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ