ดูเพิ่ม: kuì, kuí, kuī, และ kuǐ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

kui (kui5kui0, จู้อิน ˙ㄎㄨㄟ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kuī.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kuí.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kuǐ.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kuì.