ภาษาเอสเปรันโต แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

kraĉinton

  1. พาร์ทิซิเพิลเชิงนามกรรตุวาจกอดีตกาลเอกพจน์กรรมการกของ kraĉi