ภาษาฟินแลนด์

แก้ไข

รากศัพท์

แก้ไข

สืบทอดจากภาษาฟินนิกดั้งเดิม *kotei, จาก*kota +‎ *-i; เทียบเท่า kota +‎ -i

การออกเสียง

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

koti

  1. ที่อยู่อาศัย

การผันรูป

แก้ไข
การผันรูปของ koti (Kotus type 5*F/risti, t-d gradation)
กรรตุการก koti kodit
สัมพันธการก kodin kotien
ภาคยการก kotia koteja
illative kotiin koteihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก koti kodit
กรรมการก nom. koti kodit
gen. kodin
สัมพันธการก kodin kotien
ภาคยการก kotia koteja
inessive kodissa kodeissa
elative kodista kodeista
illative kotiin koteihin
adessive kodilla kodeilla
อปาทานการก kodilta kodeilta
allative kodille kodeille
essive kotina koteina
translative kodiksi kodeiksi
abessive koditta kodeitta
instructive kodein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ koti (Kotus type 5*F/risti, t-d gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kotini kotini
กรรมการก nom. kotini kotini
gen. kotini
สัมพันธการก kotini kotieni
ภาคยการก kotiani kotejani
inessive kodissani kodeissani
elative kodistani kodeistani
illative kotiini koteihini
adessive kodillani kodeillani
อปาทานการก kodiltani kodeiltani
allative kodilleni kodeilleni
essive kotinani koteinani
translative kodikseni kodeikseni
abessive kodittani kodeittani
instructive
comitative koteineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kotisi kotisi
กรรมการก nom. kotisi kotisi
gen. kotisi
สัมพันธการก kotisi kotiesi
ภาคยการก kotiasi kotejasi
inessive kodissasi kodeissasi
elative kodistasi kodeistasi
illative kotiisi koteihisi
adessive kodillasi kodeillasi
อปาทานการก kodiltasi kodeiltasi
allative kodillesi kodeillesi
essive kotinasi koteinasi
translative kodiksesi kodeiksesi
abessive kodittasi kodeittasi
instructive
comitative koteinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kotimme kotimme
กรรมการก nom. kotimme kotimme
gen. kotimme
สัมพันธการก kotimme kotiemme
ภาคยการก kotiamme kotejamme
inessive kodissamme kodeissamme
elative kodistamme kodeistamme
illative kotiimme koteihimme
adessive kodillamme kodeillamme
อปาทานการก kodiltamme kodeiltamme
allative kodillemme kodeillemme
essive kotinamme koteinamme
translative kodiksemme kodeiksemme
abessive kodittamme kodeittamme
instructive
comitative koteinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kotinne kotinne
กรรมการก nom. kotinne kotinne
gen. kotinne
สัมพันธการก kotinne kotienne
ภาคยการก kotianne kotejanne
inessive kodissanne kodeissanne
elative kodistanne kodeistanne
illative kotiinne koteihinne
adessive kodillanne kodeillanne
อปาทานการก kodiltanne kodeiltanne
allative kodillenne kodeillenne
essive kotinanne koteinanne
translative kodiksenne kodeiksenne
abessive kodittanne kodeittanne
instructive
comitative koteinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kotinsa kotinsa
กรรมการก nom. kotinsa kotinsa
gen. kotinsa
สัมพันธการก kotinsa kotiensa
ภาคยการก kotiaan
kotiansa
kotejaan
kotejansa
inessive kodissaan
kodissansa
kodeissaan
kodeissansa
elative kodistaan
kodistansa
kodeistaan
kodeistansa
illative kotiinsa koteihinsa
adessive kodillaan
kodillansa
kodeillaan
kodeillansa
อปาทานการก kodiltaan
kodiltansa
kodeiltaan
kodeiltansa
allative kodilleen
kodillensa
kodeilleen
kodeillensa
essive kotinaan
kotinansa
koteinaan
koteinansa
translative kodikseen
kodiksensa
kodeikseen
kodeiksensa
abessive kodittaan
kodittansa
kodeittaan
kodeittansa
instructive
comitative koteineen
koteinensa

ลูกคำ

แก้ไข