ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

konsonanton (โคนโสนันโทน)

  1. เอกพจน์กรรมการกของ konsonanto