ภาษามาเลย์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

kelapa (ยาวี کلاڤ‎, พหูพจน์ kelapa-kelapa, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ kelapaku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ kelapamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม kelapanya)

  1. มะพร้าว

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

kelapa (พหูพจน์ kelapa-kelapa, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง kelapaku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง kelapamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม kelapanya)

  1. มะพร้าว