ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

kalcion (คัลท͜สีโอน)

  1. เอกพจน์กรรมการกของ kalcio (คัลท͜สีโอ)