ภาษาเอสเปรันโต แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำสันธาน แก้ไข

kaj

  1. และ