ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสันธานแก้ไข

kaj (คัย)

  1. และ