ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jie2 (จู้อิน ㄐㄧㄝˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jié