ดูเพิ่ม: jiào, jiáo, jiāo, และ jiǎo

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

jiao (jiao5jiao0, จู้อิน ˙ㄐㄧㄠ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ jiāo.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ jiáo.
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ jiǎo.
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ jiào.