ดูเพิ่ม: jiao, jiào, jiāo, และ jiǎo

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

jiáo (jiao2, จู้อิน ㄐㄧㄠˊ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ